تلاوت

آیه 70 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره : فرقان

آیه: 70

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 44 times, 1 visits today)