تلاوت

آیه 70 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره : فرقان

آیه: 70

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 85 times, 1 visits today)