تلاوت

آیه 35-36 سوره مریم استاد سعید مسلم

سوره : مریم

آیه: 35-36

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * ترکیب صبا و بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)