تلاوت

آیه 35-36 سوره مریم استاد سعید مسلم

سوره : مریم

آیه: 35-36

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * ترکیب صبا و بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 79 times, 1 visits today)