تلاوت

تلاوت زیبای سوره تین استاد شحات محمد انور

سوره : تین

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 564 times, 1 visits today)