تلاوت

آیه 78 سوره یوسف استاد شحات

سوره : یوسف

آیه: 78

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 25 times, 1 visits today)