تلاوت

آیه 13 سوره فاطر استاد حصان

سوره : فاطر

آیه : 13

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * نهاوند * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 98 times, 1 visits today)