تلاوت

آیه 5 سوره تحریم استاد شبیب

سوره : غافر

آیه: 14-16

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : چهارگاه

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)