تلاوت

آیه 65 یوسف استاد شحات انور

سوره : یوسف

آیه: 65

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 217 times, 1 visits today)