تلاوت

آیه 64-67 سوره یوسف شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 64-67

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 122 times, 1 visits today)