تلاوت

آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمان

آیه: 23-33

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 29 times, 1 visits today)