تلاوت

آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمان

آیه: 23-33

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 39 times, 1 visits today)