تلاوت

آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور

سوره : تحریم

آیه: 5-8

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * سه گاه)

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)