تلاوت

آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور

سوره : تحریم

آیه: 5-8

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 34 times, 1 visits today)