تلاوت

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 28-31

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)