تلاوت

آیه 18-19 سوره یوسف استاد شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 18-19

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)