تلاوت

آیه 18-19 سوره یوسف استاد شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 18-19

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 85 times, 1 visits today)