تلاوت

آیه 74-75 سوره زمر استاد شحات محمد انور

سوره : زمر

آیه: 74-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 76 times, 1 visits today)