تلاوت

آیه 74-75 سوره زمر استاد شحات محمد انور

سوره : زمر

آیه: 74-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 105 times, 1 visits today)