تلاوت

آیه 74-75 سوره زمر استاد شحات محمد انور

سوره : زمر

آیه: 74-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)