تلاوت

آیه 75-78 سوره حج استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حج

آیه : 75-78

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 68 times, 1 visits today)