تلاوت

تلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : کوثر

آیه : تمام سوره

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 5,941 times, 17 visits today)