تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قمر

آیه : 10-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 77 times, 1 visits today)