تلاوت

تلاوت سوره بلد استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره : بلد

آیه :

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 92 times, 1 visits today)