تلاوت

تلاوت سوره شعرا استاد طاروطی

سوره : شعراء

آیه: 51-68

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 51 times, 1 visits today)