تلاوت

تلاوت سوره شعرا استاد طاروطی

سوره : شعراء

آیه: 51-68

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 334 times, 2 visits today)