تلاوت

آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 80-81

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 134 times, 1 visits today)