تلاوت

فرازی بسیار زیبا از استاد طه الفشنی سوره ذاریات

سوره : ذاریات

آیه: 24-25

استاد : طه الفشنی

مقام : سه گاه

آیه 13 سوره انسان استاد شحات
آیه 18 سوره یوسف حصان
تلاوت آیه 27-30 سوره فجر 1-12 سوره بلد استاد شحات