تلاوت

تلاوت مقام صبا استاد طاروطی

سوره : شعراء

آیه: 75-83

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا

مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 15 times, 1 visits today)