تلاوت

تلاوت مقام صبا استاد طاروطی

سوره : شعراء

آیه: 75-83

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 681 times, 2 visits today)