تلاوت

مقطعی از سوره تحریم با صدای طنطاوی

سوره : تحریم

آیه : 7-8

استاد : طنطاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 54 times, 1 visits today)