تلاوت

مقطعی از سوره تحریم با صدای طنطاوی

سوره : تحریم

آیه : 7-8

استاد : طنطاوی

مقام : سه گاه

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی
آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره انسان استاد شحات