تلاوت

آیه 158-186 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمر ان

آیه : 185-186

استاد : محمود شحات

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 26 times, 1 visits today)