تلاوت

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل

سوره : واقعه

آیه: 8-16

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
(Visited 58 times, 1 visits today)