تلاوت

مقطعی زیبا از سوره فصلت با صدای سعید زناتی

سوره : فصلت

آیه: 30-33

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

آیه 22-28 سوره رعد استاد حصان
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی