تلاوت

آیات ابتدایی سوره طارق استاد عبدالباسط

سوره : طارق

آیه: 1-4

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 43 times, 1 visits today)