تلاوت

فرازی با صدای حمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 80

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 33 times, 1 visits today)