تلاوت

فرازی با صدای حمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 80

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 40 times, 1 visits today)