تلاوت

مقطع زیبا سوره جمعه استاد طاروطی

سوره : جمعه

آیه: 1-2

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 29 times, 1 visits today)