تلاوت

مقطع زیبا سوره جمعه استاد طاروطی

سوره : جمعه

آیه: 1-2

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان