تلاوت

آیه 63-65 سوره حج شیخ عبده عبدالراضی

سوره : حج

آیه: 63-65

استاد : شیخ عبده عبد الراضی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 24 times, 1 visits today)