تلاوت

آیه 30 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : روم

آیه: 30

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 130 times, 1 visits today)