تلاوت

آیه 30 سوره روم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : روم

آیه: 30

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 193 times, 1 visits today)