تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد طه الفشنی

سوره : ذاریات

آیه: 47-48

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)