تلاوت

آیه 7-8 سوره حدید شحات محمد انور

سوره : حدید

آیه: 7-8

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)