تلاوت

آیه 7-8 سوره حدید شحات محمد انور

سوره : حدید

آیه: 7-8

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 33 times, 1 visits today)