تلاوت

آیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 87-89

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 87 times, 1 visits today)