تلاوت

آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور

سوره : بلد

آیه: 1-4

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 29 times, 1 visits today)