تلاوت

آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات

سوره : یونس

آیه: 5-10

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 96 times, 1 visits today)