تلاوت

آیه 24 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 9 times, 1 visits today)