تلاوت

آیه 24 سوره یوسف استاد محمد لیثی

سوره : یوسف

آیه : 24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 70 times, 1 visits today)