تلاوت

آیه 21-22 سوره حشر محمد صدیق منشاوی

سوره : حشر

آیه : 21-22

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : ترکیب بیات و حجاز

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 471 times, 1 visits today)