تلاوت

مقام رست استاد طاروطی

سوره : فصلت

آیه : 38-40

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان