تلاوت

مقطع بروج طارق استاد طنطاوی

سوره : بروج – طارق

آیه : 17-22 * 1-17

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * سه گاه * حجاز)

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد