تلاوت

مقطع بروج طارق استاد طنطاوی

سوره : بروج – طارق

آیه : 17-22 * 1-17

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * سه گاه * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 40 times, 1 visits today)