تلاوت

آیه 269-270 سوره بقره با صدای حامد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 269-270

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان