تلاوت

مقطع بیات سوره ابراهیم شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31

استاد : شعیشع

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 30 times, 1 visits today)