تلاوت

مقام حجاز شیخ طاروطی

سوره : فصلت

آیه: 46_47

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد