تلاوت

مقام حجاز شیخ طاروطی

سوره : فصلت

آیه: 46_47

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 80 times, 1 visits today)