تلاوت

آیه 38-39 احزاب استاد غلوش

سوره : احزاب

آیه: 38-39

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)