تلاوت

مقطع سوره اسرا از استاد زناتی

سوره : اسراء

آیه: 23

استاد : سعید زناتی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 67 times, 1 visits today)