تلاوت

آیه 69-72 سوره یوسف استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : یوسف

آیه : 69-72

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 16 times, 1 visits today)