تلاوت

آیه 61-63 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 61-63

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 47 times, 1 visits today)