تلاوت

آیه 271-273 سوره بقره استاد شحات

سوره: بقره

آیه: 271-273

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (بیات * حجاز * سه گاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 49 times, 1 visits today)