تلاوت

آیه 88 سوره قصص و 1-8 سوره انفطار استاد شحات

سوره : قصص – انفطار

آیه: (88)- (1-8)

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 14 times, 1 visits today)