تلاوت

آیه 33-36 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه : 33-36

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)