تلاوت

آیه 13 سوره فاطر استاد شحات

سوره : فاطر

آیه: 13

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)